LAMPUNG INFO  Klik op een regel in het menu

Een blik op Lampung

Geografische ligging

Klimaat

Geschiedenis van Lampung

Adat en cultuur

Handwerk van Lampung

Museum Sang Bumi Ruwa Jurai

De Krakatau

Hoe bereikt U AG

Website Dienst Investeringen, Cultuur en Toerisme

www.visitlampung.com

Website Bestuur van de Provincie Lampung

www.lampung.go.id

Een blik op Lampung

De provincie dankt zijn naam aan de oude stammen die het gebied bewoonden dat nu de Provincie Lampung is. Voor de onafhankelijkheid was Lampung een gebied onder het gezag van een Resident met de status van Residentie (Residentie Lampoengsche Districten) en was verdeeld in verschillende afdelingen (Afdeling Teloekbetoeng, Afdeling Metro, Afdeling Kotabumi).
Voordat aan Lampung de status van provincie werd verleend maakte het deel uit van de Provincie Zuid-Sumatera.
Op 24 Maart 1964, bij Wet Nummer 14 van het Jaar 1964 werd Lampung een provincie met 3 Kabupaten, te weten Zuid Lampung, Midden Lampung en Noord Lampung.
In overeenstemming met de ontwikkeling van het gebied, de bevolkingstoename, de effectiviteit en een meer dynamische democratie werd de provincie begin van het jaar 2000 heringedeeld in 10 Kabupaten/steden.
Verschillende steden die ontstonden in de transmigratiegebieden; sedert de eerste transmigratie plaats vond in 1905 hebben zich tamelijk snel ontwikkeld, zoals bij voorbeeld Metro, Pringsewu/Bambuseribu en Way Jepara alsook Sribhawono.
De dorpen en de oude steden met hun karakteristieke en traditionele trekken komt men ook nog tegen, zoals Sukadana, Menggala, Kenali, Liwa, Blambangan Umpu enz.
Enkele van deze steden zijn hoofdstad van een Kabupaten geworden.
De bevolking van Lampung telde aan het in het jaar 2014 ruim 9,5 miljoen zielen. Het resultaat van de volkstelling van 2010 was 7.596.115 zielen. Onder de huidige 15 districten/steden had Midden Lampung met 1.449.851 zielen het hoogste bevolkingsaantal, terwijl de bevolkingsdichtheid in de stad Bandar Lampung 6.900 inwoners per Km2 bedraagt.

Geografische ligging

Indonesië is een eilandenstaat (Archipel) en wel de grootste ter wereld, waaronder een aantal grote eilanden, die zich uitstrekt van West naar Oost over een afstand van 5100 Km.  Sumatera waar de Provincie Lampung is gelegen is één van de grote eilanden en het meest westelijke.Van de 9 provincies van Sumatera is Lampung gesitueerd aan het meest zuidelijke uiteinde, grenzend aan het eiland Java (Provincie Banten), met een oppervlakte van 35.376,5 Km2. In dit oppervlak zijn 54 kleine eilanden begrepen die zich bevinden in twee uitgestrekte baaien, te weten de Golf van Lampung en de Golf Semangka.
De bevolking telt bijna 8 miljoen zielen, waarvan 80 % niet afkomstig zijn uit Lampung. De jaarlijkse bevolkingaanwas is 2,67 %.

Klimaat

Het klimaat van Lampung is in het algemeen hetzelfde als in de andere streken van Indonesië. Lampung is gelegen onder de 5e zuidelijke breedtegraad en heeft een vochtig tropisch klimaat met vochtige wind vanuit de Indische Oceaan dat gekenmerkt wordt door in hoofdzaak twee seizoenen en een luchtvochtigheid die gemiddeld ligt tussen 80 en 88 %.

De twee seizoenen zijn:

  • Van november tot en met maart als de wind komt uit westelijke en noord-westelijke richtingen.
  • Van juli tot en met augustus als de wind komt uit oostelijke tot zuid-oostelijke richtingen.

De temperaturen in Lampung op zeeniveau tot circa 60 m zijn gemiddeld 26 tot 28 graden C als maximum (en die komen zelden boven de 33 graden C ) en 22 graden C als minimum.

Enkele streken hebben een koeler klimaat te weten: Kota Liwa, Sekincau-West Lampung met koffie en groentetuinen, met temperaturen van 15 tot 22 graden C alsmede Talang Padang en Gisting, gelegen aan de voet van de berg Gunung Tanggamus in de Kabupaten Tanggamus.

Geschiedenis van Lampung

De geschiedenis van Lampung neemt een aanvang in het tijdperk van het Hindu/Animisme dat zich voortzette tot in de XVIe eeuw. Het culturele systeem stamde van buiten, met inbegrip van het Hindoeïsme en het Boeddhisme, maar de oorspronkelijke Malayu-Polynesische tradities bleven overheersen.
Het gebied Lampung was al lang voor de jaartelling bij buitenlanders bekend als een streek waar een zeevarend volk bosproducten verzamelde, zoals duidelijk wordt uit de vondsten van keramiek uit het Han-tijdperk (206 - 220 vC) en uit het eind van het Han-tijdperk (IIe tot VIIe eeuw) als ook uit het Ming-tijdperk (1368 - 1643 AD).
Volgens berichten uit de VIIe eeuw uit China (China Chronicle) werd er verteld dat er in het zuiden (Nam-phang) een koninkrijk bestond, genaamd "To Lang P'owang" (to = mens; Lang P'owang = Lampung).
Het lijdt geen twijfel dat Lampung al eeuwen, sinds de prehistorie werd bewoond. Dit werd vastgesteld door historische en culturele vondsten zoals beelden en gebeitelde patronen in megalithen in de omgeving van Purawiwitan, Sumberjaya, Kenali, Batubedil en in de gemeente Sekampung Udik (Pugung Raharjo).

In bepaalde streken wijzen overblijfselen er op, dat Lampung in die tijd ondergeschikt was aan het grootste maritieme Koninkrijk Sriwijaya. Oude inscripties te "Palas Pasema" als ook in Batubedil in de Kabupaten Tanggamus zijn overblijfselen van het Koninkrijk Sriwijaya en dateren uit de VIIe eeuw. De Koninkrijken Tulang Bawang en Skalabrak zijn vermoedelijk gegrondvest in de VIIe en VIIIe eeuw. Het centrum van het Koninkrijk Tulang Bawang heeft, naar wordt vermoed, gelegen nabij Menggala/Rivier Tulang Bawang tot aan Pagar Dewa.

Adat en cultuur

De maatschappelijke traditie is gebaseerd op de ligging van de verschillende woonplaatsen, te weten:

  • de gemeenschappen langs de kusten van Lampung / Sai Batin
  • de gemeenschappen in de binnenlanden / Pepadun

De verschillende gemeenschappen in de binnenlanden houden sterk vast aan het traditionele erfgoed, terwijl de gemeenschappen langs de kust dat minder doen, als gevolg van de contacten met en de invloeden van de buitenwereld. In de maatschappelijke traditie van Lampung wordt het leiderschap gevormd door:

  • de raadsoudste, degene die zelf de overwegingen vaststelt, met inachtneming van bepaalde voorwaarden
  • de overige oudsten, afkomstig van de verschillende districten, groepen en stammen.

'Perwatin Adat'oftewel de Raad van Oudsten, met de Raadsoudste als voorzitter, is het hoogste orgaan volgens het gewoonterecht die met eenstemmigheid beslist over alle maatschappelijke problemen.

In 1928 heeft de regering van Nederlands Indië de bestuurlijke structuur van Lampung herzien door middel van het 'Reglement voor de Lampoengsche Districten', waardoor Lampung bestond uit 83 districten. Wel 78 districten van deze 83 hadden toen een meerderheid van oorspronkelijk Lampungse bevolking.

Handwerk van Lampung

Een bepaald soort motieven zal men vaak tegenkomen in het kledingontwerp van de indonesische volkeren. Er zijn ook motieven van die ontwerpen die gewoonlijk in simpele vorm worden geschilderd en een heel eigen impressie geven.

Het ontwerp en de motieven van de kleding in het zuiden van Sumatra is gewoonlijk gebaseerd op het gebruik van ongekleurde katoen, dat ook wel wordt geweven in heldere kleuren rood, blauw en crème met afbeeldingen van schepen, traditionele huizen, paarden, mensen en zelfs olifanten. Het aloude motief is echter de vorm van een schip. Het zo geweven goed wordt dan ook wel "Scheepjesdoek"; genoemd.

Deze doeken worden gewoonlijk door vrouwen vervaardigd en gebruikt voor ceremonies van de adat, tentoonstellingen, de ontvangst van hoge gasten, huwelijksfeesten volgens de adat en andere adat programma's.

Museum Sang Bumi Ruwa Jurai

Het Museum Lampung is een reisdoel dat zich leent voor geschiedkundige vorming, onderzoek en recreatie. Het is gelegen aan de Jalan Z.A. Pagar Alam op ongeveer 5 km van het centrum van de stad Tanjung Karang en op slechts 400 m van het busstation Rajabasa.

De collectie die men aantreft bestaat uit kunstvoorwerpen, antiek keramiek uit Siam en China van de Ming Dynastie, antieke stempels en munten uit de nederlandse koloniale tijd, de japanse bezettingstijd enz.

De collecties omvatten 2893 stuks en betreffen Geologie, Biologie, Etnografie, Archeologie, Kunst en nog veel meer.

Het Museum Sang Bumi Ruwa Jurai is dagelijks geopend behalve op maandag en belangrijke openbare feestdagen.

dinsdag t/m donderdag 08.00 13.00 WIB
vrijdag 08.00 10.00 WIB
zaterdag 08.00 12.00 WIB
zondag 08.00 12.00 WIB
De Krakatau

De eilandengroep Krakatau wordt gevormd door een groep van 4 eilanden te weten Pulau Sertung, Pulau Krakatau Besar (Pulau Rakata), Pulau Krakatau Kecil (Pulau Panjang) en Pulau Anak Krakatau. Te midden van de drie eilanden ontstond het laatstgenoemde in het jaar 1927 oftewel 44 jaar na de verschrikkelijke eruptie die de wereld schokte in het jaar 1883.

Van de vier genoemde eilanden is de Anak Krakatau de nog actieve vulkaan. Van tijd tot tijd zijn er erupties met tijdsintervallen van 15 tot 30 minuten.

De resten van de erupties en de omringende natuur kunnen van de top goed worden bekeken en bieden bij zonsondergang een wonderlijk schouwspel.

De Krakatau eilanden zijn niet bewoond maar tegenwoordig zijn er wel veel toeristen die de berg willen beklimmen om beter zicht te hebben op het eiland Anak Krakatau dat nog elk jaar hoger wordt.

Hoe bereikt u AG?

Ik zie je bij AG !

Klik mij

zie ook Lampung Timur